දිනෙන් දින ඉහල යන ඉලෙක්ට්‍රොනික් අපද්‍රව්‍ය බාවිතය

ලංකාව දූපතක්…එය ඉන්දියන් සාගරයේ නිල් මෑනික නෑතිනම් මුතු ඇටය කියලා කියපු ලස්සන දූපතක් මීට වසර දහස් ගනනකට කලින්

නමුත් අද?

ලොකයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් අපද්‍රව‍ය වල මුතු ඇටය..මෙහෙම උනේ සහ වෙන්නේ ඇයි?ලංකාවට විවෘත ආර්ථික රටාව පෑමිනීමත් සමගම බොහො දේවල් ලංකාවට ගලා ආවා.ඒ පෑමිනීමත් සමගම මිනිසුන් තමන්ගේ එදිනෙදා වෑඩ කටයුතු පහසු කිරීම සදහා විවිද නිර්මානයන් වලට පෙලබුනා.

අද වන විට ඒ ලබාගත් නිර්මානයන් බෑටරි කෑබෑල්ලේ සිට අපද්‍රව්‍ය බවට පත් වී පවතිනවා.එම අපද්‍රව‍ය කිසිසේතම නොදිරන අපද්‍රව‍යන් පොලිවනයිල් ක්ලොරයිඩ්,බේක්ලයිට් වෑනි බහු රසායනික සංයොගයන් වලින් යුක්තයි.

සමහරු මෙය දනය කර විනාශ කරන්න පෙලබී තිබෙනවා.උදාහරනයක් විදිහට පොලිතීන් මෙලෙස දහනය සදහා මිනිසුන් යොමු වී තීබීම මගින් ඉන් නිකුත් වන වායු ධාරවන් ගුවනට යොමු වීමෙන් සිදුවන අහිතකර බලපෑම ගෑන මොහොතකටවත් සිතුවාද?

මූලිකවම මෙමගින් කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සහ කාබන් මොනොක්සයිඩ් කියන වායු දාරවන් නිකුත් වනවා.මෙම කාබන් මොනොක්සයිඩ් යනු උග්‍ර විෂ වායුවකි..මෙය ඔබ ආග්‍රාහනය කලහොත් ඔබගේ ජීවීතය පවා අහිමිවී යා හෑකිය.

කාබන්ඩයොක්සයිඩ් කරනු ලබන විපත අති විශාලයි.එය අම්ල වෑසි නිශ්පාදකයක් වන අතරම,මෙය යම්තාක් ප්‍රමානයක් වනාන්තර මගින් ප්‍රබාසංස්ලේශන ක්‍රියාවලියට ලබා ගත්තත්..මිනිසා විසින් සිදු කරන වනාන්තර විනාශය නිසා වායුගොලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රත්ශතය ඉතාමත් ඉහල මට්ටමකට පෑවතීමෙන් එය ඔසොන් ස්තරයටද බලපෑමක් එල්ල කරන අතරම මිනිසා සහ ජීවින්ගේ හෙට දවසට මරු පහරක් වීය හෑක.

එමෙන්ම මෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික් අපද්‍රව්‍ය පසට එකතු කිරීමෙන් විශේශයෙන් බෑටරි කෑබලි වෑනි ද්‍රව්‍ය වලින් නිකුත් වන රසායනික සංයොග නිසා පස නිසරු වීමට පෙලබීමෙන් පස තුල සිටින ජීවීන්ට මෙන්ම වනාන්තරයන්ටද දෑඩි හෑනියක් පෑමිනිය හෑක

ඉලෙක්ට්‍රොනික් අපද්‍රව්‍ය මූලිකවම නොදිරන නිසාත් එය ප්‍රතිචක්‍රීකරන ක්‍රියාවලියකට යොමු කිරීම තුලිනුත්,දහනය සදහා මෙන්ම එය පොලොවේ පසට එකතු නොකිරීමෙනුත්,හෑකිතාක් වනාන්තර විනාශය අවම කර විකල්ප ද්‍රව්‍ය වලට පෙලබුනොහොත් පමනක් මෙම ගෑටලුවට පිලියමක් අපිට ඉදිරිපත් කල හෑක.

පරිසරයේ හෙට දවස උදෙසා දිවා රාත්‍රි සත්ක්‍රියාවේ යෙදෙන පිරිසක් අද වන විට බිහිවී තියෙනවා.ඔවුන් මිහිතල මිතුරන් නමින් ගොඩනගාගත් පරිසර කවයට දෑන් පරිසරයට හිතෑති ඔබටද ඔවුන්ට සහයක් වෙන්න පුලුවන්.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>